Login

Canadian Men in Educational Jobs Interested in Penpals

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Filipino Dating

/

Single Men

/

Canada

/

Penpals

/

Occupation

/

Educational

1 - 35 of 100
Ron
67 Toronto, Ontario, Canada
Seeking: Female 50 - 65
Occupation: Education / Academic
Jay
55 Toronto, Ontario, Canada
Seeking: Female 25 - 65
Occupation: Education / Academic
Harvey
56 Hamilton, Ontario, Canada
Seeking: Female 26 - 33
Occupation: Education / Academic
I am learning Spanish and German . I have two sisters, both married and come from a loving family. I knew lived in several countries and in 2 of them. I know 4 continents. I am not so different from anyone in the Canada and often I have been confused by a Latino. I can speak Spanish better than what I write. Seeking a woman who has a big heart and wants to start a family. Perhaps I would like to start a family together. The important thing is that she wants to give and receive love. True love never dies but it flourishes in the wind and rain. I hope that one lady who is looking for a faithful and a father to your children, please write me every day and the nights are colder and shorter days. Ako ay pag-aaral ng Spanish at German. Ako ay may dalawang Sisters, parehong may-asawa at nanggaling mula sa isang mapagmahal pamilya. Alam ko nanirahan sa ilang mga bansa at sa loob ng 2 ng mga ito. Kilala ko 4 mga kontinente. Hindi ako kaya iba mula sa kahit sino sa Canada at madalas ako ay nalilito sa pamamagitan ng isang Latino. Ako nagsasalita ng Espanyol mas mahusay kaysa sa kung ano ako magsulat. Naghahanap ng isang babae na may isang malaking puso at nagnanais na magsimula ng isang pamilya. Marahil Gusto kong magsimula ng isang pamilya na sama-sama. Ang mahalagang bagay na siya ay nagnanais na magbigay at tumanggap ng pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ngunit hindi kailanman namatay ito flourishes sa hangin at ulan. Umaasa ako na ang isang babae na naghahanap ng isang tapat asawa at isang ama sa iyong mga anak, mangyaring sumulat sa akin araw-araw at sa gabi ay colder at mas maikli na araw.
Paul
56 Cobourg, Ontario, Canada
Seeking: Female 30 - 45
Occupation: Education / Academic
JOE DUKES
55 Victoria, British Columbia, Canada
Seeking: Female 18 - 47
Occupation: Education / Academic
Roger
56 Toronto, Ontario, Canada
Seeking: Female 25 - 55
Occupation: Education / Academic

Next

first
Previous