Thats Me Live our Life

Sascha (42) 

男性 / 单身 / 会员号: 10874490
Hannover, Lower Saxony, 德国
寻找: 女性 22 - 45
寻找: 笔友, 友谊, 约会对象, 长期关系

快速查看
教育程度: 高中
有无小孩: 没有
是否喝酒: 有时候
是否抽烟: 有时候
宗教信仰: 无神论者
职业: 资讯 / 通讯

Lebe dein Leben heute, denn du weist nie was morgen passiert. Live your life today, because you never know what tomorrow will happen. Buhayin mo ang iyong buhay ngayon, dahil hindi mo alam kung anong bukas ang mangyayari. Lieb, Nett, Humor, hilfsbereit Dear nice humor helpful Mahal na magandang...更多

Lebe dein Leben heute, denn du weist nie was morgen passiert. Live your life today, because you never know what tomorrow will happen. Buhayin mo ang iyong buhay ngayon, dahil hindi mo alam kung anong bukas ang mangyayari. Lieb, Nett, Humor, hilfsbereit Dear nice humor helpful Mahal na magandang katatawanan helpful

关闭

关于Sascha

他寻找的对象

基本资料  [ 隐藏未回答的问题 ] 
性别: 男性 女性
年龄: 42 22 - 45
居住地: Hannover, Lower Saxony, 德国 不限
是否愿意移居: 不确定 不限
外表 
发色: 澹棕色 不限
头发长度: 短发 不限
发型: 直发 不限
眼睛颜色: 蓝色 不限
是否配戴眼镜: 没有 不限
身高: 6'3" (190 cm) 不限
体重: 81 kg (178 lb) 不限
体型: 苖条 不限
种族: 其他 不限
有无胡子: 刮乾淨 不适用
最吸引人的地方: 等等 再告诉你 不限
人体艺术: 没有 不限
外表: 一般 好看, 一般
生活习惯 
是否喝酒: 有时候 不限
是否抽烟: 有时候 不限
婚姻状况: 单身 不限
有无小孩: 没有 不限
小孩人数: 不适用 不限
年纪最大的小孩: 不适用 不限
年纪最小的小孩: 不适用 不限
想要(生)小孩: 不确定 不限
有无宠物: 不限
职业: 资讯 / 通讯 不限
就业状况: 全职 不限
收入: €30.001 - €60.000 EUR 不限
家庭型态: 公寓 / 套房 不限
居住状况: 独居 不限
背景/文化价值观 
国籍: 德国 不限
教育程度: 高中 不限
语言: 英语,德语,泰语 不限
英语程度: 不限
宗教信仰: 无神论者 不限
宗教价值观: 还好 不限
星座: 金牛座 不限
兴趣嗜好
海滩 / 公园, 电脑 / 网路, 烹饪 / 美酒佳餚, 外出用餐, 看音乐演奏, 电影 / 影片, 摄影, 逛街购物, 旅游 / 观光, 写作
食物: 其他, 法式料理, 德国料理, 希腊菜, 义大利料理, 中式料理 / 港式点心, 日式料理 / 寿司, 泰国菜, 越南料理
音乐: 其他, 舞曲 / 电子, 流行乐曲, 摇滚
运动: 其他, 踩单车, 潜水 / 浮潜, 足球, 游泳

Lieb, Nett, Humor, hilfsbereit Dear nice humor helpful Mahal na magandang katatawanan helpful

Cupid Media,Cupid Media圖樣及FilipinoCupid.com是Ecom Holdings Pty Ltd的註冊商標並授權Cupid Media Pty Ltd使用。