Pomoc użytkownika

help-login

Wiadomości

Q

Jak mogę zarządzać moimi wiadomościami, używając folderów?

A
Jeżeli w Twojej skrzynce odbiorczej robi się tłoczno i chcesz wprowadzić więcej porządku, możesz stworzyć dodatkowe foldery do sortowania wiadomości. Aby stworzyć nowy folder, kliknij „Nowy folder” w menu „Więcej” (widoczne jako trzy kropki), a następnie wpisz nazwę folderu i kliknij „Prześlij”. Nowy folder będzie widoczny w „Folderach użytkownika”. Możesz stworzyć dowolną liczbę folderów.

Aby skopiować wiadomości ze skrzynki odbiorczej do folderu, kliknij przycisk „Kopiuj”, a następnie przycisk opcji obok użytkownika, którego wiadomość chcesz skopiować. Następnie kliknij rozwijane menu przy „Skopiuj zaznaczone do:” i wybierz folder, do którego chcesz skopiować e-maile. Kliknij zielony przycisk „Kopiuj” na dole strony.

Możesz także skopiować do folderu korespondencję od wybranego użytkownika. Po przeczytaniu wiadomości kliknij „Skopiuj wiadomość do:” i wybierz folder z rozwijanej listy.

Wiadomości od użytkowników znajdujących się na liście Twoich ulubionych zostaną automatycznie skopiowane do folderu „Ulubione”, aby łatwiej było je odnaleźć.

Pamiętaj, że jeśli usuniesz wiadomość, zostaną również usunięte wszystkie jej kopie. Oznacza to, że jeżeli skopiujesz wiadomość do folderu, a następnie usuniesz ją ze skrzynki odbiorczej, kopia w folderze także zostanie usunięta. Podobnie jeśli usuniesz wiadomość z folderu, zniknie ona także ze skrzynki odbiorczej.

Wiadomości w folderach, jak inne wiadomości, są automatycznie usuwane po 2 miesiącach.

Zarządzanie folderami nie jest obecnie dostępne w mobilnej wersji strony ani w aplikacji.