Bantuan Ahli

help-login

Keselamatan dan Jaminan

S

Bagaimana saya dapat memastikan kata laluan saya selamat?

J
Kami mengesyorkan kata laluan anda mengandungi gabungan huruf, nombor dan simbol, dan sekurang-kurangnya 8 aksara panjang.

Jangan berikan kata laluan anda kepada sesiapa atas sebarang sebab. Jika ahli lain meminta anda untuk kata laluan anda, sila maklumkan kami. Tiada sebab yang sah ahli lain memerlukan kata laluan anda.